Pedagogisch Project

Het pedagogisch project van onze school is gebed inhet project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen wegastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrondook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijnvoor de opvoeding en vorming die de school hun kind verstrekt. Kiezen voor eenkatholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogenouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in hetsamen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer-en leefschool is die bijdraagt aan de opvoeding die ze zelf willen geven. Oudersdie kiezen voor een katholieke dialoogschool geven aan dat ze vertrouwenstellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte gevenaan het project van de katholieke dialoogschool.
Pedagogisch project downloaden