Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Waaronder heel wat nuttige informatie, contactgegevens, pedagogisch project van onze school, de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs, engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs op het einde van de lagere school, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraak en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.
Schoolreglement downloaden