Ga naar hoofdinhoud

Belangrijke data

Jaarkalender 2022-2023

Facultatieve verlofdagen

dinsdag, 27 september 2022

dinsdag, 2 mei 2023

Pedagogische studiedagen

woensdag, 28 september 2022

woensdag, 19 oktober 2022

maandag, 14 november 2022

woensdag, 17 mei 2023

Belangrijke data voor het nieuwe schooljaar

16 oktober 2022: Hap en stap

25 november 2022: Bingoavond OC

10 februari 2023: Spaghetti-avond OC

25-26 maart 2023: Schoolfeest

17 april- 2 mei 2023: Koekenverkoop

30 april 2023: Vormsel

14 mei 2023: Eerste communie

27 juni 2023: Receptie afscheid K3

29 juni 2023: Receptie afscheid L6

Rapporten en contactmomenten voor ouders

LAGER

Herfstrapport: 26 oktober 2022

Kerstrapport: 23 december 2022

Krokusrapport: 17 februari 2023

Lenterapport: 3 mei 2023

Eindrapport: 30 juni 2023

Infoavond eerste leerjaar: 29 augustus 2022 (19.30)

Algemeen oudercontact lager: 8 september 2022

Oudercontact 1: 26-27 oktober 2022 (op vraag van de leerkracht/ouders)

Oudercontact 2: 11-12 januari 2023

Oudercontact 3 (enkel voor het zesde leerjaar): 29-30 maart 2023

Oudercontact 3 (voor L1-L5) : 3-4 mei 2023

KLEUTER

Infoavond kleuterschool: 30 augustus 2022

Oudercontact 1: 28-29 november 2022

Oudercontact 2: 29-30 maart 2023 (op vraag van de leerkracht/ouders)

Oudercontact 3: 8-12 juni 2023