Ga naar hoofdinhoud

Schoolbestuur

Wat is het schoolbestuur?

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en de goede werking van de school. In een katholieke school zoals De Duizendpoot, is het schoolbestuur een vzw. Deze vzw kan je vergelijken met de raad van bestuur in een bedrijf.

Een schoolbestuur is de werkgever van alle personeelsleden in de school. Het geeft de dagelijkse schoolleiding in handen van de directie. Door middel van regelmatig overleg, houdt het schoolbestuur een vinger aan de pols in de school. Waar nodig stuurt het bij. Samenwerking is een topprioriteit van het schoolbestuur.

Wat is de taak van het schoolbestuur?

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van de school. Ook op juridisch vlak. Dit zijn enkele belangrijke taken:

 • Aanwerven van personeel, directeur, leerkrachten, …
 • Ontvangen van werkingsmiddelen van het Ministerie van onderwijs.
 • De eindbeslissing ivm het gebruik van de werkingsmiddelen.
 • Het beheer van de financiën.
 • Het uitwerken en bewaken van het pedagogisch project van de school.
 • Het bewaken van de identiteit van de school.
 • Instaan voor kwaliteitsvol onderwijs.
 • Bewaken van welzijn en inspraak op school.
 • Afvaardiging voorzien binnen de schoolraad.
 • Opvolgen van bouwprojecten.
 • Opvolgen van onderhoud van de schoolgebouwen.

Het schoolbestuur draagt op die manier de verantwoordelijkheid voor leerlingen, ouders, personeel en omgeving ten opzichte van de overheid.

Wie is lid van het schoolbestuur?

Ons schoolbestuur is:

VZW Óscar Romeroscholen
Kerkstraat 60
9200 Dendermonde

Voorzitter: Filip Boelaert
Leden: Herman Behiels, Janusz Bletek, Mark Block, Dirk De Decker, André De Lausnay, Walter Deygers, Nicole Haghedooren, Frans Jans, Roger Meert, Cindy Portael, Guy Van Den Bogaert, Hendrik Verwaeren en Bruno Van Den Eede.

Wat is dan een campusraad?

Onze school heeft een campusraad.

De voorzitter van een campusraad is de vertegenwoordiger van de campus De Duizendpoot in de raad van bestuur van de 'vzw Óscar Romero Scholen'. De voorzitter van onze school is Dhr. André De Lausnay.


Het doel van de campusraad is om advies te geven aan de raad van bestuur en de visie van de school op te volgen en verder uit te bouwen.